อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 161/2565 แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬามีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย