อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 160/2565 ดร.ธนัตถ์พร โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร “มหิงสาสายสืบประจำปี 2565” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม