อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 159/2565 ดร.ธนัตถ์พร โคจรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาคริต เดชโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการติวสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565