อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 158/2565 ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) นางดวงรัตน์ สีหา และ นายวัฒนา รักษาภักดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอนุบาล มหาสารคาม