อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 155/2565 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคฯ และการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรโรงเรียน อนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ