อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 151/2565 ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านลาด ที่มาส่งตัว นายพงศ์สุวรรณ อุทัยเรือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม