อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 148/2565 ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนยางวิทยาคม ที่มาส่งตัว นางยุวดี ศรีรักษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม