อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 146/2565 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565