อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 143/2565 ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย “ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”