อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 141/2565 แสดงความยินดีในการเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกับ ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม และ ดร.สันติ หัดที ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม