อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 135/2565 รับเกียรติบัตรในฐานะสถานศึกษาผู้ให้การส่งเสริมสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ. 2565