อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 133/2565 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในราย นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม