อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 132/2565 รับมอบห้องสมุดอาเซียนและร่วมต้อนรับนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ประธานในพิธี และคณะ จากกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ