อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 129/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดำเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์