อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 127/2565 มอบรางวัลโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ผู้บริหารและครู