อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 126/2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสภานักเรียน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565