อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 125/2565 มอบรางวัล การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ในโครงการ ส่งเสริมทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6