อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 123/2565 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภททีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา) 🎉การประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2565