อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 122/2565 คณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ในราย นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม