อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 170/2565 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการบริการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด