ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์