ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนคอมพิวเตอร์