ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

ให้มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
***เฉพาะนักเรียนที่สมัครใหม่***