ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ :: 161 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
44000

โทรศัพท์ ::  043 750 931
e-mail :: anubanmhk@anubanmhk.ac.th