ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลการสอขแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2567 และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ