การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 และ การมอบตัวเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567