การประชุมด้านวิชาการ ผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ