กระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 167/2565 นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการยุวกาชาด ประจำปี 2565